Kembar Mayang

◆ MAKNA KEMBAR MAYANG ◆

Kembar mayang utawi sekar monco warno meniko satunggaling pepaes ing pahargyan mantu lan mujudaken adat lan kabudayan jawi. Pramilo kembarmayang meniko wontenipun ing tanah jawi lan bali.
Dados mantu ingkang ngagem kembarmayang meniko racakipun ing tanah jawi, ing Papua, Maluku, Sumatra, kalimantan, Sulawesi menika jarang2 mantu ngagem kembar mayang, umpaminipun wonten, biasanipun keturunan jawi.
Lajeng ing Tanah Arab ugi mboten wonten, Lajeng ing tanah Hindustan India, cikal bakalipun agama hindu ugi mboten ngagem kembar mayang. Myanmar, Thailand, Kamboja ingkang mayoritas penganut Hindu menawi mantu mboten ngagem kembar mayang, awit kembar mayang meniko tradisinipun tiyang Jawi.

● LARAH LARAHIPUN ●

Wontenipun kembar mayang meniko runtut kaliyan cariyos jawi / legenda joko tarup ingkang ing mriku dipun cariyosaken wonten widodari cacah 7 nembe siram ing sendang, lajeng joko tarup nyidro selendangipun salah satunggaling widodari kolowau, awit joko tarup sakestu kepingin nggarwo widodari meniko wau.. Dst…
★ SEKAR MONCOWARNO:

① Oyod: bayu bajra pasemoning kekiyatan liripun temanten kedah kiyat lair batin amrih gesangipun teguh santosa.

② Wit : Kayu Purwo Sejati. Pasemoning wiwitaning gesang mbangun bebrayan linambaran kiyat santosaning batos murih kalis ing godha.

③ Pang : Keblat Papat. Pasemon jumangkahing temanten mangilen, mangentan, mangidul lan mangaler ngupadi boga wastro /sandang pangan soho kabetahan gesang murih pinaringan gampil.
– ngaler: andong birawangga.
– ngetan: girang puspandriyo.
– ngidul: janur nur cahyo.
– ngilen: waringin jati lksana.

④ Ron : Pradopo Mego Rumembe. Gegambaran gumelaring kabetahan gesang, toya, agni, angin, her lan bantalo.

⑤ Sekar lan Woh : Jayadaru Dewadaru lan Kilat.
– Sekar pralampitaning putri.
– Woh / kilat pralampitaning Putro ingkang kedah ginulowenthah amrih saged dados manungso kang utomo..

★ DEGAN SAJODHO

Degan sajodho ingkang kaentho peksi merpati pasemoning temanten kekalih supados anggenipun mangun bebrayan saged atut runtut lan sih sinisihan kadyo mimi lan mintuno tansah guyup rukun lair batosipun.

★ TRI SARONO NEBUS SEKAR MONCOWARNO

⒈ Sadak lawe sajodho, wujudipun sedhah temu rosipun kalinting lan tinangsul lawe/benang.
Pasemonipun: Temanten sampun pinanggih raosipun pramilo lajeng kaiket ing Taling Krami.

⒉ Tilam Lampus : Kloso Bongko
Wujudipun kloso inkang sinulam suket kalanjana.
Pasemoning triloka gesang.
– loka pana
– loka madya
– loka baka

⒊Kawangsulaken ing prapatan.
Pasemonipun mbucal sukerting temanten.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: